Μπορείτε να αναζητήσετε πολλές λέξεις ταυτόχρονα και να βελτιώσετε την αναζήτησή σας ως εξής:

  • λέξη - βρείτε οποιαδήποτε αντιστοιχία αυτής της λέξης μέσα στο κείμενο.
  • +λέξη - θα βρεθούν μόνο λέξεις ακριβούς αντιστοίχισης
  • -word - να μην περιλαμβάνονται αποτελέσματα που περιέχουν αυτή τη λέξη.